EVALUARE MEDIA: Posibile mandate de europarlamentar, după alegerile de duminică

0
463
Opening the debate on BREXIT

EVALUARE MEDIA (HOT NEWS): Posi­bi­le man­da­te de euro­par­la­men­tar, după ale­ge­ri­le de dumi­ni­că, 26 mai 2019:

PNL: 10 man­da­te

 1. Ioan-Rareș Bogdan
 2. Mir­cea-Ghe­or­ghe Hava
 3. Sie­gfried Vasi­le Mure­șan
 4. Vasi­le Bla­ga 
 5. Adi­na-Ioa­na Valean
 6. Daniel Buda 
 7. Dan-Ște­fan Motrea­nu 
 8. Ghe­or­ghe Fal­că 
 9. Cris­ti­an-Sil­viu Bușoi 
 10. Mari­an-Jean Mari­ne­scu.

​PSD: 8 man­da­te

 1. Rova­na Plumb
 2. Car­men-Gabrie­la Avram
 3. Iuli­an-Cla­u­diu Man­da
 4. Cris­ti­an-Vasi­le Ter­heș 
 5. Dan Nica 
 6. Maria Gra­pini 
 7. Tudor Ciu­ho­da­ru 
 8. Adri­an-Dra­goș Benea.

USR-PLUS: 8 man­da­te

 1. Dacian Juli­en Cio­loș
 2. Cris­ti­an Ghi­nea
 3. Dra­goș-Nico­lae Pîsla­ru
 4. Clo­til­de-Marie-Bri­git­te Armand
 5. Ioan-Dra­goș Tudo­ra­che 
 6. Nico­lae-Bogdă­nel Ște­fă­nuț 
 7. Vlad-Mari­us Botoș 
 8. Ramo­na-Vic­to­ria Stru­ga­riu.

*Dacian Cio­loș este de aștep­tat să se retra­gă, în aces­te con­di­ții Ghe­or­ghe Dan Vlad fiind câști­gă­to­rul celui de-al 8‑lea man­dat.

PMP: 2 man­da­te

 1. Tra­ian Băsescu,
 2. Eugen Tomac.

UDMR: 2 man­da­te

 1. Iuliu Wik­ler,
 2. Lorant-Gyor­gy Vin­c­ze.

Pro Româ­nia: 2 man­da­te

 1. Vic­tor Pon­ta,
 2. Cori­na Cre­țu.

*Este de aștep­tat ca Vic­tor Pon­ta să se retra­gă, ast­fel că man­da­tul să‑i revi­nă celui de pe pozi­ția 3, unde figu­rea­ză Mihai Tudo­se.


Man­ga­lia News, Marți, 28 mai 2019. (sur­sa: prof. dr. Dorin Popes­cu, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.