ANUNȚ! Biroul Notarial Jerca Valentin angajează Secretară

0
505
Booking.com

ANGAJEZ SECRETARĂ!

Biro­ul Nota­ri­al Jer­ca Valen­tin anga­jea­ză Secre­ta­ră.

Con­di­ții mini­me: stu­dii medii și cunoaș­te­re PC.

Tele­fon con­tact: 0743 336 191.


Man­ga­lia News, 13.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro