La Fântânele, Cogealac, Mihai Viteazu și în alte localități, polițiștii au acordat sprijin Iepurașului, de Paște [galerie FOTO]

0
455

Poli­țiș­tii Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au „des­cins”, nu la hoți, așa cum v‑au obiș­nu­it ci, de aceas­tă dată, la fami­li­i­le defa­vo­ri­za­te de pe raza de acti­vi­ta­te. Poli­țiș­tii au împăr­țit cado­uri, în spi­ri­tul săr­bă­to­ri­lor pas­ca­le, și i‑au făcut feri­ciți pe copi­ii care, cu ochii în lacri­mi, nici nu mai spe­rau să vină iepu­ra­șul.

Emo­ție, vese­lie, uimi­re și mul­te zâm­be­te — aces­tea sunt cuvin­te­le care ar putea decrie sta­rea de spi­rit pen­tru 43 de copii din loca­li­tă­ți­le Fân­tâ­ne­le, Coge­a­lac, Mihai Vitea­zu și nu numai.

Poli­țiș­tii Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac, cei care veghea­ză și au gri­jă de locu­i­to­rii de pe raza de com­pe­ten­ță s‑au gân­dit, cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor pas­ca­le, să le facă o bucu­rie copi­i­lor care pro­vin din fami­lii nevo­ia­șe. Copii modești, pen­tru care cele mai de preț cado­uri con­stau în hai­ne­le deja folo­si­te de fra­ții mai mari, pen­tru care sin­gu­ra șan­să de a izbuti este să aibă rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ță­tu­ră. Copii sfi­oși, cu mult bun simț, care îi pri­vesc atent pe poli­țiști și le admi­ră uni­for­ma și repe­tă, con­ti­nuu, ace­leași cuvin­te: „Vreau să devin și eu poli­țist, când voi fi mare!”.

Copi­ii i‑au per­ce­put pe poli­țiști ca fiind aju­toa­re­le iepu­ra­șu­lui, de care unii auzi­se­ră doar în povești. Pen­tru 12 fami­lii de pe raza Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac, a venit Paș­te­le, încăr­cat cu cado­uri: ali­men­te, hai­ne, dul­ciuri, jucă­rii și mul­tă feri­ci­re pe chi­puri.

În schim­bul daru­ri­lor pri­mi­te, la rân­dul lor, copi­ii le-au ofe­rit poli­țiș­ti­lor zâm­be­te și îmbră­ți­șări.


Man­ga­lia News, 28.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply