Herghelia Mangalia — Equine photo by Tora [FOTO/VIDEO]

1
1332

Her­ghe­lia Man­ga­lia — Equ­i­ne pho­to by Tora.

Gabriel ToraLa ini­ția­ti­va și cu spri­ji­nul dom­nu­lui Con­stan­tin Ancu­ța, direc­tor al Her­ghe­li­ei Man­ga­lia, am ter­mi­nat azi unul din pro­iec­te­le de la Her­ghe­lie — pic­tu­ra mura­lă la intra­rea în Graj­dul de armă­sari pepi­ni­eri. Ura, și la mai mul­te!”.

Pic­tu­ră mura­lă, la Her­ghe­lia Man­ga­lia. Faza zilei a fost când am văzut mira­rea în ochii unui căluț, în momen­tul în care a văzut pic­tu­ra pe pere­te! O expre­sie de mili­oa­ne, pe care am surprins‑o în poză!”. 

Tera­pia cu cai !!!

E vre­mea pen­tru ”o băi­ță”, o tăvă­lea­lă în praf. Armă­sa­rul arab Cygaj, 28 de ani, Her­ghe­lia Man­ga­lia.

Moment muzi­cal, cu dra­gos­te: Roibu­le — Gabriel Tora:

MN: Mul­țu­mim, Gabriel Tora! Vom con­ti­nua.


Man­ga­lia News, 13.04.2019. (sur­sa: facebook.com/gabriel.tora).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply