Dr. Ștefan Tiron: Suntem intoxicați cu aluminiu, plumb și mercur. Așa determini cel mai simplu existența metalelor în organism [VIDEO]

0
658
Booking.com

Dr. Ște­fan Tiron, spe­cia­list Ozo­no­te­ra­pie, afir­mă că spre deo­se­bi­re de ana­li­ze­le de sân­ge, care pot să ara­te ce se întâm­plă în orga­nism în acel moment, ana­li­ze­le tisu­la­re ara­tă ce s‑a întâm­plat în orga­nism în ulti­ma peri­oa­dă, deter­minând une­le into­xi­cări deo­se­bit de gra­ve. Ana­li­za durea­ză 3 săp­tămâni și se face în Ita­lia.

Ana­li­za de sân­ge a fost, este și va fi minu­na­tă, numai că-mi ara­tă ce se întâm­plă în acel moment exact când s‑a colec­tat ce se întâm­plă în zona aia de orga­nism. Cel mai sim­plu este să recol­tezi din păr cam 3–4 cm. Nu mai poți să spui că ai fost la o nun­tă, că ai fost gri­pat o săp­tămâ­nă. Nu! Vor­bim de 3–4 luni de zile.

Se taie acel fir de păr și se ana­li­zea­ză ce s‑a întâm­plat cu cor­pul tău în ace­le luni.

Infor­ma­ți­i­le pe care mi le adu­ce aceas­tă ana­li­ză sunt sen­zațio­na­le, nu sunt infor­ma­ți­i­le din sân­ge, pen­tru că o toxi­nă care ajun­ge în orga­nism, într‑o jumă­ta­te de oră, o oră, ajun­ge în ficat, în țesu­tul ner­vos și nu o mai găsești. Atunci o găsești în ana­li­za firu­lui de păr”, a spus dr. Ște­fan Tiron.

Citeș­te și: Dr. Ște­fan Tiron: Totul des­pre efec­te­le Ozo­no­te­ra­piei [VIDEO]


Man­ga­lia News, Marți, 30 apri­lie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele