Ansamblul folcloric ZESTREA CALLATIANĂ, într-un SPECTACOL dedicat SĂRBĂTORILOR PASCALE

0
398
Booking.com

SÂMBĂTĂ, 20 apri­lie, ora 16:00, vă invi­tăm la spec­ta­co­lul dedi­cat Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le, orga­ni­zat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și Direc­ția pen­tru Cul­tu­ră și Sport! Ală­tu­ri de Tru­pe­le comi­ce ”Pam-Pam”, ”Pla­ne­ta vese­lă” și de solis­ta Ana-Maria Tele­fca, Ansam­blul Fol­cloric “ZESTREA CALLATIANĂ” va încân­ta publi­cul cu: Dan­suri popu­la­re ale gru­pe­lor de copii MUGURAȘII, JUNIORII I si JUNIORII II, cân­te­ce popu­la­re inter­pre­ta­te de soliș­tii: Liță Bian­ca, Nea­gu Nico­lae, Ale­sia Butu­ca­riu, Miru­na Cirim­pei, Xime­na Cocâr­lea, Maria Șan­dru si DANS ȚIGĂNESC, al Tru­pei “Șatra”! Vă aștep­tăm cu drag!

MN: Feli­ci­tări, Sla­gi­a­na Vesici, pen­tru Ansam­blul fol­cloric “Zes­trea Cal­la­tia­nă”!


Man­ga­lia News, 17.04.2019. 


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele