Alte pachete cu cocaină găsite pe litoral! Peste 130 de kilograme, până acum! Operațiunea de căutare, în plină desfășurare. Poliția avertizează populația!

0
578

După pache­tul cu cocai­nă găsit asea­ră la Agi­gea, altă cocai­nă a fost iden­ti­fi­ca­tă, ascun­să într‑o ves­tă de sal­va­re.

La 6.50, la Efo­rie, la 8.20, la Olimp și la 8.20, la 23 august. De ase­me­nea, în urmă cu câte­va minu­te, oame­nii legii au mai gasit dro­guri si la Cos­ti­nești.

*UPDATE — OPERAȚIUNE CONSTANȚA*

Pe lito­ra­lul Mării Negre, se des­fă­șoa­ră, în con­ti­nu­a­re, ope­ra­țiu­nea de cău­ta­re a pache­te­lor sus­cep­ti­bi­le a con­ți­ne dro­guri.

Acti­vi­tă­ți­le au loc în cadrul unui dosar de tra­fic de dro­guri și sunt deru­la­te de poli­țiști, poli­țiști de fron­ti­e­ră și jan­darmi, sub coor­do­na­rea DIICOT.

În peri­oa­da 5–6 apri­lie a.c., pe lito­ra­lul din jude­țul Con­stan­ța s‑a depis­tat și ridi­cat can­ti­ta­tea de 131 de kilo­gra­me de dro­guri.

Mesaj impor­tant de la Poli­ția Con­stan­ța:

*ATENȚIE! Con­ți­nut peri­cu­los!*

Rea­min­tim cetă­țe­ni­lor din zona lito­ra­lu­lui româ­nesc să nu des­chi­dă pache­te­le pe care le găsesc pe pla­jă, să anun­țe cel mai apro­pi­at poli­țist, sau să sune la 112, dacă găsesc ast­fel de cole­te. 

Aces­tea pot con­ți­ne dro­guri cu o con­cen­tra­ție foar­te mare (pes­te 90%), ce pot pune în peri­col via­ța! (cugetliber.ro, 07.04.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele