Ţine, Leano, curu’ zvelt!” Ironia usturătoare pe fondul căreia Maria Tănase a plecat cu inima frântă de lângă Constantin Brâncuși, deși l‑a iubit veșnic [Foto/VIDEO]

0
1643

Ţine, Lea­no, curu’ zvelt!” Iro­nia ustu­ră­toa­re pe fon­dul căre­ia Maria Tăna­se a ple­cat cu ini­ma frân­tă de lân­gă Con­stan­tin Brân­cuși, deși l‑a iubit veș­nic.

La vâr­sta de doar 25 de ani, Maria Tăna­se s‑a îndră­gos­tit nebu­neș­te de Con­stan­tin Brân­cuși, cu 37 de ani mai în vâr­stă decât ea. Tână­ra „Pasă­re măi­as­tră” a lăsat bal­tă un reci­tal, ale­gând să petrea­că două zile și două nopți în ate­li­e­rul mare­lui sculp­tor, fără să aibă habar atunci că el avea să îi frân­gă ini­ma cu insul­te ustu­ră­toa­re.  

Pen­tru Con­stan­tin Brân­cuși, Maria Tăna­se avea să fie doar una din­tre „feme­i­le-per­le” care l‑au iubit, de‑a lun­gul tim­pu­lui, după cum a pre­ci­zat Petre Pan­drea, într‑o car­te dedi­ca­tă sculp­to­ru­lui – „Brân­cu­şi. Amin­tiri şi exe­ge­ze”, publi­ca­tă în 1961.

De alt­fel, Brân­cuși nu a făcut nicio sculp­tu­ră având‑o ca muză pe Maria Tăna­se, așa cum s‑a întâm­plat în cazul altor povești de dra­gos­te tră­i­te de el. De exem­plu, pen­tru pic­to­ri­ța Mar­git Pogany, Brân­cuși a sculp­tat, în mai mul­te ver­siuni, cele­bra sa ope­ră „Domni­şoa­ra Pogany”, pen­tru ame­ri­can­ca de ori­gi­ne irlan­de­ză Eile­en Lane, el a făcut lucra­rea „Eile­en Lane”, iar pen­tru mili­ar­da­ra ame­ri­ca­nă Peggy Guggenhe­im, pe care a iubit‑o vre­me de două dece­nii, el a sculp­tat ope­ra „Pasă­rea în văz­duh”. 

Con­stan­tin Brân­cuși și Maria Tăna­se s‑au îndră­gos­tit la pri­ma vede­re, la Paris, „ora­șul iubi­rii”

Con­stan­tin Brân­cuși și Maria Tăna­se s‑au întâl­nit în anul 1938, la o expo­zi­ţie de artă popu­la­ră orga­ni­za­tă de etno­gra­ful Dimi­trie Gusti la Paris. În ciu­da dife­ren­ței de vâr­stă con­si­de­ra­bi­le, mare­le sculp­tor și „Pasă­rea măi­as­tră” s‑au îndră­gos­tit pe loc.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele