ȘTIE CINEVA? — întreabă Silviu Iliuță

0
640

ȘTIE CINEVA?

E foar­te sim­plu, doam­nă:

1. Cel mai bine ar fi să mân­cați alt­ce­va. Incer­cați ori­ce pe bază de car­ne, de la porc, la vită sau peș­te. Lăsați copi­ii să se joa­ce, să facă baie, să se dis­tre­ze! In plus, cei de la Marea Nea­gră sunt foar­te sărați.

2. Dacă totuși nu vă tre­ce pofta, eu o să sun la Pro­tec­ția Copi­lu­lui și la Poli­ție.

3. Dacă nici ăștia nu fac nimic, vă găsesc de urgen­ță un medi­ta­tor de Lim­ba româ­nă și îl plă­tesc eu, măcar în pri­ma lună. Poa­te că în felul ăsta învă­țați câte­va reguli de scri­e­re și nu ne mai ori­pi­lați pe toți cei care ajun­gem, din gre­șe­a­lă, să vă citim.

4. Nu uitați! Lăsați copi­ii liniș­tiți, să se joa­ce și să învețe! Nu vă apro­pi­ați cu fur­culi­ța de ei!

Sil­viu Iliu­ță, puțin șocat.


CITITUL DEȘTEAPTĂ! Cărți, la ofer­ta lunii mar­tie:

Cronicile unui barbat de Silviu Iliuta

INCA MA MAI GASITI AICI: Sil­viu Iliuta–cronicipebune

Ia carti, sunt bune la facut cor­ne­te! SE POT ACHIZITIONA NUMAI DE AICISAU FURA DE LA PRIETENI. Diver­se vari­an­te de pache­te pen­tru volu­me­le 1, 2, 3: PE ACEST LINK.


FRAGMENT:
„Iubi­ta mea, sunt beat. De două ore stau ascuns în toa­le­tă şi tre­sar la fie­ca­re băta­ie în uşă. Zac aici, pe jos, nu pen­tru că simt o plă­ce­re deo­se­bi­tă de a sta cu cos­tu­mul meu din liceu pe uri­na de pe jos, ci pen­tru că nu am găsit altă cale. De dimi­nea­ţă beau. Beau încon­ti­nuu, cu nea­mu­ri­le tale, cu naşii, cu nea­mu­ri­le mele, cu niş­te vecini, cu tre­că­to­rii, cu veci­nii.
M‑a tăi­at tac-tu! De aia beau, să uit. Şi să sper că n‑a făcut‑o intenţio­nat. Ves­tea bună e că de când beau mi s‑a oprit sân­ge­ra­rea. A, şi mai e una: sec­tanţii ăia au vân­dut patru aspi­ra­toa­re şme­che­re, de mii de dolari, rude­lor tale. Ceea ce e bine pen­tru că am câş­ti­gat comi­sion o cutie de deter­gent. Nu te îngri­jo­ra, în patru­zeci și opt de rate luna­re sca­pă de zece la sută din cos­tul total, apoi îl pot da îna­poi.
I‑am pupat în mod egal pe toţi, şi pe ai tăi, şi pe ai mei. Am mai tur­nat în mine şi câte­va paha­re cu şam­pa­nie, de unde şi inco­e­renţa.
Mătu­şa ta mi‑a zis:
– Mân­ca-l-ar mătu­şa de băi­at! Bine ai venit în fami­lie!
Şi m‑a pupat pe gură. Am vrut să îţi zic eu pri­mul, în caz că o să afli pes­te ani.
NU am o aven­tu­ră cu mătu­şa ta şi… NU vreau una! Nu pen­tru că nu o găsesc atrac­ti­vă, să nu mă înţe­legi greşit, nu am nimic per­so­nal cu ea. Doar că mus­ta­ţa ei îmi adu­ce amin­te de tatăl tău.
NU o să merg în vizi­tă de Cră­ciun aca­să la ea, asta ca să ştii de acum.
Acum,iubita mea, citesc cita­te­le mâzgă­li­te pe pereţi. Cred că avem mulţi psi­ho­pa­ţi în fami­lie. Unul a scris cu lite­re roşii, mari: DE CEEEEE, DOAMNEEEE? Cred, de fapt sunt sigur, că e tac-tu.
Altul a scris: CIORBADE RAHAT, FRIPTURATARE, SARMALELEORIBILE. Cred că e buni­ca.
Apoi, am con­ve­nit că nu ascul­tăm mane­le la nun­tă? Am con­ve­nit! Şi de două ore avem numai mane­le.
– Decât două-trei pie­se pen­tru pri­e­te­nii mei din arma­tă! „Hai, libe­ra­re!“ a zis tatăl tău. După care s‑a uitat urât la mine şi m‑a între­bat:
– Nu e însăr­ci­na­tă fata mea, nu? Aţi glu­mit voi. Haha­hah!
Unchiul meu a dat mâna cu Make­le. După ce l‑a atins, și‑a scui­pat în pal­mă şi s‑a şters pe căma­şă jumă­ta­te de oră.
Ray dansea­ză cu mătu­şa ta. Nu sunt sigur că nu îl vio­lea­ză până dimi­nea­ţă.

CARTI, DE AICI.


Alte arti­co­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, autor Sil­viu Ili­u­ta, citiți aici.


Man­ga­lia News, 15.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele