Marți, 2 aprilie, va avea loc Dezbaterea publică a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al municipiului Mangalia

0
568

Marți, 2 apri­lie, ora 12:00, în sala de ședin­țe de la Clu­bul Nau­tic va avea loc dez­ba­te­rea publi­că pri­vind pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli pen­tru anul 2019 al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Opi­ni­i­le, pro­pu­ne­ri­le și suges­ti­i­le refe­ri­toa­re la acest pro­iect de HCL pot fi trans­mi­se în scris, prin Poș­tă, sau prin e‑mail, la secre­ta­ri­a­tul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Anunt-dezbatere-publica-buget-Mangalia-02–04-2019


Man­ga­lia News, 22.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply