Locuitorii din Limanu au răspuns strigătului de ajutor: AU DONAT SÂNGE

0
466
Booking.com

Este cri­ză de sân­ge! Iar în lip­sa dona­to­ri­lor, sal­va­rea de vieți este din ce în ce mai grea. Aces­ta este moti­vul pen­tru care, sâm­bă­tă, 2 mar­tie a.c., Pri­mă­ria Lima­nu, în cola­bo­ra­re cu Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța au orga­ni­zat, într-un spa­țiu din Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Lima­nu, o acțiu­ne de dona­re de sân­ge.

După cum au ară­tat orga­ni­za­to­rii, s-au pre­zen­tat 46 de dona­tori. Din păca­te, doar 31 din­tre aceștia au putut să done­ze.

Ast­fel de acțiuni urmea­ză să fie orga­ni­za­te în con­ti­nu­a­re, pen­tru a veni în spri­ji­nul dona­to­ri­lor care nu au posi­bi­li­ta­tea să ajun­gă la sedi­ul din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța al Cen­tru­lui Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne.

F.B, repli­caon­li­ne, 02.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele