Arca TV: Ce este Camp K? Interviu cu Mircea Divricean, Președinte & CEO at Kostopulos Dream Foundation [VIDEO]

0
809

Arca TV: Ce este Camp K? Inter­viu cu Mir­cea Divri­cean, Pre­șe­din­te & CEO at Kos­to­pu­los Dream Foun­da­tion.

Ce este Camp K? Aceas­ta a fost intre­ba­rea cu care For­bes a înce­put inter­vi­ul cu Mir­cea Divri­cean, Pre­șe­din­te & CEO at Kos­to­pu­los Dream Foun­da­tion. Urmă­riți un video rea­li­zat de For­bes, care vă va ară­ta o par­te din ceea ce înseam­nă Camp K. Mir­cea cola­bo­rea­ză cu For­bes și vor urma o serie de inter­viuri, pod­cas­turi și arti­co­le în care Mir­cea a fost invi­tat să par­ti­ci­pe și pe care vi le vom pre­zen­ta.

Pen­tru Video, cli­ck pe poză.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.


Man­ga­lia News, 13.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply