Siropul de tuse pentru copii și comprimatele Eurespal, retrase de pe piaţă. Ce trebuie să faceți dacă le aveți în casă

0
333
Booking.com

Siro­pul de tuse pen­tru copii și com­pri­ma­te­le Eures­pal, retra­se de pe pia­ţă. Ce tre­bu­ie să faceți dacă le aveți în casă.

Aler­tă în Româ­nia! Siro­pul de tuse pen­tru copii, dar şi com­pri­ma­te­le Eures­pal au fost retra­se de pe pia­ţa din Euro­pa! Asta după ce spe­cia­li­ş­tii fran­cezi au ajuns la con­clu­zia că tra­ta­men­tul împo­tri­va tusei poa­te gene­ra afe­cţiuni car­d­ia­ce.

În acest moment, Agenţia Naţio­na­lă a Medi­ca­men­tu­lui şi Dis­po­zi­ti­ve­lor Medi­ca­le a decis retra­ge­rea de la vân­za­re a siro­pu­lui și com­pri­ma­te­lor Eures­pal. Aler­ta a venit chiar de la pro­du­că­to­rul fran­cez al siro­pu­lui, după ce un stu­diu a dove­dit că aces­ta poa­te gene­ra afec­țiuni car­d­ia­ce. Con­form spe­cia­liș­ti­lor fen­spi­ri­da, sub­stan­ță acti­vă din acest medi­ca­ment, pro­voa­că pro­ble­me car­d­ia­ce.

În țară noas­tră auto­ri­tă­ți­le îi sfă­tu­iesc pe cei care au cum­pă­rat deja medi­ca­men­tul să nu îl mai folo­seas­că și să îl ducă îna­poi la far­ma­cie.

Până în acest moment pro­du­sul era indi­cat pen­tru ame­li­o­ra­rea tusei și a expec­to­ra­ti­ei. Con­form pros­pec­tu­lui pacien­ții care folo­seau atât siro­pul cât și table­te­le putea suferi efec­te adver­se cum sunt grea­ță, dureri în capul piep­tu­lui și chiar somno­len­ță. Con­form pro­du­că­to­ru­lui unu din o mie de pacienți poa­te suferi de tahi­car­die sau eri­trem.

De ase­me­nea, Agenţia Naţio­na­lă de Secu­ri­ta­te a Medi­ca­men­tu­lui a soli­ci­ta­t­pa­cienţi­lor care au achi­zi­ţio­nat deja medi­ca­men­tul să nu îl mai folo­seas­că şi să îl ducă îna­poi la far­ma­cie. Agenţia fran­ce­ză a medi­ca­men­tu­lui ANSM a fost anu­nţa­tă de către pro­du­că­to­rul Labo­ra­to­ires Ser­vi­er de deci­zia de retra­ge­re de pe pia­ţă a medi­ca­men­tu­lui fen­spi­rid din cau­za noi­lor dovezi de cre­ş­te­re a ris­cu­lui de arit­mii car­d­ia­ce. În Româ­nia mai exis­tă şi un alt pre­pa­rat cu fen­spi­ri­da.

Mai mult, pe a1.ro.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele