Seismolog: De ce au fost nouă cutremure la rând în Marea Neagră

0
270

Seis­mo­log: De ce au fost nouă cutre­mu­re la rând în Marea Nea­gră.

Un seis­mo­log expli­că de ce au fost 9 cutre­mu­re la rând în Marea Nea­gră. Mihai Dia­co­ne­scu, fizi­cian al Insti­tu­tu­lui pen­tru Fizi­ca Pămân­tu­lui, a expli­cat că seis­me­le s‑au pro­dus la inter­se­cţia unor falii şi că, în ast­fel de situ­a­ţii, nu este exclus să se pro­du­că şi alte cutre­mu­re de sla­bă inten­si­ta­te.

Mihai Dia­co­ne­scu, fizi­cian al Insti­tu­tu­lui pen­tru Fizi­ca Pămân­tu­lui, a expli­cat că seis­me­le de mier­curi dimi­nea­ţă din Marea Nea­gră sunt ana­li­za­te de spe­cia­li­şti, pen­tru a vedea exact ce se întâm­plă în zonă.

Au fost înre­gis­tra­te cutre­mu­re în Marea Nea­gră, în zona ora­şu­lui Bur­gas, la ieşi­rea din golf, la inter­se­cţia unui sis­tem de falii cu orien­ta­re est-vest, falii de şari­aj cu falia Cal­i­a­cra.

Este o sec­venţă seis­mi­că ce se dezvol­tă în zonă, vedem cât va dura şi câte cutre­mu­re vor mai fi. Au avut mag­ni­tu­di­ne între 2,9 şi 3,7 pe sca­ra Rich­ter, nu sunt mari, nu au fost resi­mţi­te. (…) Pot avea loc şi 50 de cutre­mu­re, sunt zone pe glob unde sunt sec­venţe seis­mi­ce de ordi­nul a sute de cutre­mu­re, dar de mag­ni­tu­dini mici poa­te mai mici decât cele de la ora actu­a­lă”, a expli­cat seis­mo­lo­gul Mihai Dia­co­ne­scu.

Amin­tim că, pe data de 13 mar­tie 1901, un cutre­mur devas­ta­tor, cu mag­ni­tu­di­nea de 7,2 pe sca­ra Rich­ter, s‑a pro­dus la est de Capul Cal­i­a­cra (nord-estul Bul­ga­ri­ei), în apro­pi­e­re de gra­ni­ța cu Româ­nia, pe falia Sha­bla.

Seis­mul a pro­vo­cat un un tsu­nami îna­lt de 5 metri, care a lovit mai mul­te loca­li­tă­ţi de pe malul româ­nesc şi bul­gă­resc, inclu­siv Man­ga­lia şi Bal­cic.

(sur­se: cugetliber.ro și realitatea.net).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply