Școala nr.3 din Mangalia vă invită la Târgul de Mărțișor [FOTO]

0
837
Booking.com

Vă aștep­tăm cu mare drag să vizi­tați Târ­gul de Măr­ți­șor, orga­ni­zat în incin­ta Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr.3 Man­ga­lia.

Pre­zen­ța dum­ne­a­voas­tră ne ono­rea­ză, iar prin achi­zi­țio­na­rea fie­că­rui măr­ți­șor, veți pri­mi o păr­ti­ci­că din sufle­tul pus de copii în rea­li­za­rea lor, ală­tu­ri de cadre­le didac­ti­ce îndru­mă­toa­re și părinți.

Târ­gul se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 26 Febru­a­rie — 7 Mar­tie 2019 și este o acțiu­ne a între­gii școli, de la cla­se­le pre­gă­ti­toa­re, până la cla­sa a VIII‑a. Se poa­te vor­bi des­pre o tra­di­ție a Târ­gu­lui, care se des­fă­șoa­ră an de an. Fon­du­ri­le ce urmea­ză a fi strân­se se vor folo­si in cadrul pro­iec­te­lor edu­ca­țio­na­le și logis­ti­ce pe care Școa­la noas­tră, împre­u­nă cu Aso­ci­a­ția de Părinți  ”Alba­tros” le des­fă­șoa­ră spre bine­le copi­i­lor noș­tri.


Man­ga­lia News, 27.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele