Las Vegas: Ion Petrinca a cântat la tilincă, fluier și caval, alături de Orchestra LĂUTARII din Chișinău, condusă de Maestrul Nicolae Botgros [VIDEO]

0
137
Booking.com

Las Vegas: Ion Petrin­ca a cân­tat la tilin­că, flu­ier și caval, ală­tu­ri de Orches­tra LĂUTARII din Chi­și­nău, con­du­să de Maes­trul Nico­lae Botgros.

Eve­ni­men­tul a avut loc pe 18 ianu­a­rie, când Lău­ta­rii au făcut un tur­neu în SUA, în mai mul­te ora­șe, prin­tre care și Las Vegas. Spec­ta­co­lul a avut loc în sala de fes­ti­vi­tăți a Bise­ri­cii româ­nești Sf. Ghe­or­ge și Dimi­trie cel Nou, iar Ion Petrin­ca a cân­tat la trei instru­men­te popu­la­re româ­nești: tilin­că, flu­ier și caval. Să-l ascul­tăm, cân­tând, după 35 de ani de exil…

Des­pre Ion Petrin­ca, mare iubi­tor de fol­clor auten­tic româ­nesc și instru­men­tist de excep­ție, am mai publi­cat cu bucu­rie aces­te arti­co­le.


Man­ga­lia News, 05.02.2019. (foto gene­ric: Arca TV).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele