Echipa de Robotică ‘POSEIDON’, de la Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia, luptă pentru calificarea în Competiția Națională de Robotică

0
2153

Echi­pa de Robo­ti­că ‘POSEIDON’, de la Lice­ul Teh­no­lo­gic Ion Băne­scu Man­ga­lia, lup­tă pen­tru cali­fi­ca­rea în Com­pe­ti­ția Națio­na­lă de Robo­ti­că.

Mem­brii echi­pei de Robo­ti­că POSEIDON din cadrul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic Ion Bane­scu Man­ga­lia, au tre­cut astazi cu brio pri­me­le pro­be ale Com­pe­ti­ti­ei Regio­na­le Eli­mi­na­to­rii de Robo­ti­ca din Iasi. Mai­ne urmea­za meciu­ri­le de cali­fi­ca­re pen­tru Com­pe­ti­tia Natio­na­la de Robo­ti­ca din Bucu­res­ti. Dupa mul­te­le obs­ta­co­le, con­ti­nu­am sa mun­cim pen­tru a ajun­ge in fina­la!

SUCCES, DRAGILOR! Vă ținem pum­nii!


Man­ga­lia News, 16.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply