LE-A ARS CASA ȘI NU MAI AU NIMIC!
  APEL UMANITAR! HAIDEȚI SĂ AJUTĂM FAMILIA CARACIOBANU DIN LIMANU!

  0
  9533
  Booking.com

  Azi dimi­nea­ță a ars din teme­lii casa fami­li­ei Cara­cio­ba­nu Flo­rin din Lima­nu. Acum stau pe la vecini, până se va găsi o solu­ție. Auto­ri­tă­ți­le loca­le le-au pro­mis tot spri­ji­nul, prin pri­ma­rul Daniel Geor­ges­cu, care a fost la locul incen­di­u­lui. Hai­deți să-i aju­tăm și noi, fie­ca­re cu ce poa­te! Oame­nii s-au mobi­li­zat pe Face­bo­ok, mesa­je­le curg…

  Flo­rin este sudor în Șan­ti­e­rul Naval, iar soția, Lili­a­na, e cas­ni­că, are gri­jă de feti­ța lor. După câte ne-a spus Flo­rin la tele­fon, incen­di­ul se pare că s-a pro­dus de la hor­nul supra­în­că­l­zit, căsu­ța fiind din lemn, așa cum au putut și ei să o con­stru­ias­că… Bine că au scă­pat ei, toți trei, cu via­ță! Luni ne va comu­ni­ca Flo­rin un cont de la o ban­că, pen­tru dona­ții în bani și vi-l vom comu­ni­ca ime­di­at.

  Vilau Geor­gi­a­na: Anunț uma­ni­tar! Rog oame­nii cu suflet bun și vor să aju­te o fami­lie de tineri care au o feti­ță de un ani­șor din Lima­nu. Azi dimi­nea­ță, căsu­ța lor modes­tă a ars din teme­lie. Nu mai au nimic, totul a fost dis­trus. Cine vrea să aju­te, ori­ce este bine­ve­nit. Vă mul­țu­mesc.

  Roxa­na Geor­gi­a­na Mitu: Hai­deti sa-i aju­tam, fie­ca­re cu ce putem! Fami­lia Cara­cio­ba­nu Flo­rin din Lima­nu! Nr. lor de tele­fon este 0761 013 393. Feti­ta are 1 an si 2 luni, ii tre­bu­ie hai­nu­te, juca­rii si pam­pers nr. 4–5, mamei ii tre­bu­ie hai­ne L-XL si incal­ta­min­te 37–38, tatal poar­ta hai­ne M-L si incal­ta­min­te masu­ra 42. Le tre­bu­ie, bani, mate­ri­a­le de con­struc­tie, hai­ne, man­ca­re etc. 

  Yan­nis Daniel Lau­ra: Treci de maga­zi­nul La 2 pași (cum te duci spre cimi­tir), a 2-a stra­da la dreap­ta.


  Man­ga­lia News, 05.01.2019. (sur­sa: Man­ga­lia — comu­ni­ta­te onli­ne).


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele