Olandezii de la Damen vor să dubleze numărul de angajaţi ai şantierului din Mangalia. Grupul a recrutat deja 150 de oameni. „Nu avem în plan să aducem oameni din afara ţării.“

  0
  2367

  Şan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia, cel mai mare con­struc­tor de nave, pre­lu­at la jumă­ta­tea anu­lui de olan­de­zii de la Damen şi rebran­du­it sub nume­le de Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, a ajuns la 1.800 de anga­ja­ţi, după ce a recru­tat aproa­pe 150 de oameni.

  Vrem să ajun­gem până la 3.000 de anga­ja­ţi, cău­tăm oameni din toa­te cate­go­ri­i­le pro­fe­sio­na­le, de la lăcă­tu­şi la ingi­neri pro­iec­tanţi.  Avem un plan de recru­ta­re pen­tru şan­ti­er. Până acum am adus aproa­pe 150 de oameni, iar toţi cei care erau în şomaj teh­nic s‑au întors la mun­că pe pro­gram nor­mal“, a spus pen­tru ZF Flo­rin Spă­ta­ru, direc­tor de resur­se uma­ne şi afa­ceri corpo­ra­tiste, dar şi mem­bru în direc­to­ra­tul com­paniei. El a fost adus de olan­dezi la Man­ga­lia de la şan­ti­e­rul Damen Gala­ţi, pen­tru a se ocu­pa de recru­tări şi dezvol­ta­rea şan­ti­e­ru­lui.

  Tranza­cţia pen­tru pre­lu­a­rea şan­ti­e­ru­lui naval Man­ga­lia s‑a fina­li­zat în 20 iulie anul aces­ta, iar olan­de­zii de la Damen Shi­pyar­ds Gro­up au pre­lu­at pache­tul majo­ri­tar de la core­e­nii de la Daewoo şi au cesio­nat 2% sta­tu­lui român, ast­fel încât Minis­te­rul Eco­nomiei, prin Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia SA, va con­tro­la un pachet de 51%.

  Cele mai recen­te date ara­tă că şan­ti­e­rul din Man­ga­lia  a fina­li­zat anul tre­cut cu afa­ceri de 988 de mili­oa­ne de lei, la jumă­ta­te faţă de nive­lul rapor­tat în 2016.

  Citeș­te con­ti­nu­a­rea pe zfcorporate.ro


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele