Ședință extraordinară a Consiliului Local Mangalia. CONVOCATOR

0
653

Marți, 16 octom­brie, la ora 18.30, este con­vo­ca­tă o ședin­ță extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Pro­iec­te­le inclu­se pe ordi­nea de zi sunt urmă­toa­re­le:

  1. Apro­ba­rea pro­ce­su­lui-ver­bal al şedinţei de înda­tă din data de 31.07.2018, al şedinţei ordi­na­re din 09.08.2018, al şedinţei extra­or­di­na­re din 28.08.2018 şi al şedinţei extra­or­di­na­re din 09.2018;
  2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru anul 2018; Ini­ti­a­tor – Pri­mar.
  3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru anul 2018 – Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia; Ini­ti­a­tor – Pri­mar.
  4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Stu­di­u­lui de feza­bi­li­ta­te şi a indi­ca­to­ri­lor tehnico­economici pen­tru pro­iec­tul “Cre­ş­te­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce a sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public din Muni­ci­plul Man­ga­lia prin extin­de­rea şi moder­ni­za­rea reţe­lei de ilu­mi­nat public – Pro­iect 1″; Ini­ti­a­tor Pri­mar.
  5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Stu­di­u­lui de feza­bi­li­ta­te şi a indi­ca­to­ri­lor tehnico­economici pen­tru pro­iec­tul “Cre­ş­te­rea efi­cienţei ener­ge­ti­ce a sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia prin extin­de­rea şi moder­ni­za­rea reţe­lei de flu­mi­nat public – Pro­iect 2″; Ini­ti­a­tor – Pri­mar.
  6. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui şi a sur­se­lor de finanţa­re afe­ren­te inves­ti­ţi­ei cu titlul “Lucrări de ame­na­ja­re şi moder­ni­za­re zone de inte­res turis­tic – Sudul Lito­ra­lu­lui (Man­ga­lia-Saturn)”; Ini­ti­a­tor – Pri­mar.
  7. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui şi a sur­se­lor de finanţa­re afe­ren­te inves­ti­ţi­ei cu titlul “Dezvol­ta­re Turis­ti­că în Sta­ţiu­nea Nept­un-Olimp”; Ini­ti­a­tor – Pri­mar.
  8. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce (faza D.T.A.D.) şi indi­ca­to­rii tenh­ni­co-eco­no­mici afe­ren­tă pro­iec­tu­lui “Demo­la­rea Bară­ci­lor S, P, K, N, Mun. Man­ga­lia, Jud. Con­stanţa”; Ini­ti­a­tor – Pri­mar.
  9. Diver­se.


Man­ga­lia news, 13.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele