Orchestra de Muzică Populară a românilor din Voivodina, dirijor Roman Bugar, în concert [VIDEO]

0
469

Orches­tra de Muzi­că Popu­la­ră a româ­ni­lor din Voivo­di­na, diri­jor Roman Bugar - LIVE — Ciș­mi­giu, 2018:

Orches­tra de muzi­că popu­la­ră a Con­si­li­u­lui Naţio­nal al Mino­ri­tă­ţii Naţio­na­le Româ­ne din Novi Sad, Ser­bia – diri­jor Roman Bugar, în edi­ţia din 27 noiem­brie 2016 a emi­siu­nii Teza­ur fol­cloric:

Orches­tra de Muzi­ca Popu­la­ra a Con­si­li­u­lui Natio­nal al Mino­ri­ta­ti­lor Natio­na­le Româ­ne din Ser­bia — Novi Sad, diri­jor Roman Bugar, în spec­ta­co­lul “Nu mă rup de ce‑i stră­bun!” — Timi­șoa­ra, 27.11.2014:

Roman Bugar si Marin Bugar la Spec­ta­co­lul “Nu ma rup de ce‑i stra­bun” — Timi­soa­ra 27.11.2014:

Orches­tra C.N.M.N.R.S. — Sui­ta bana­tea­na, aran­ja­ment muzi­cal: L. Petro­vici si P. Popa. Diri­jor: Roman Bugar, coor­do­na­tor artis­tic Petru Popa:

Orches­tra de muzi­că popu­la­ră a mino­ri­tă­ţii româ­ne din Novi Sad, la Teza­ur Fol­coric:

Cu mare drag, pen­tru Bana­tul natal, pen­tru toți cei care au cres­cut cu muzi­ca popu­la­ră bănă­țea­nă trans­mi­să la Radio Novi Sad și Radio Timi­șoa­ra!

Mul­țu­mim, bravi români din Voivo­di­na! Mul­țu­mim Orches­trei de Muzi­că Popu­la­ră a Con­si­li­u­lui Natio­nal al Mino­ri­tă­ți­lor Națio­na­le Româ­ne din Ser­bia, Novi Sad. Feli­ci­tări, Maes­tre Roman Bugar!


Man­ga­lia News, 14.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele