Tricolorul românesc, fluturat în Bulgaria. Carmina Căpitanu din Mangalia, a urcat pe podium la maratonul transfrontalier „Via Pontica“ (galerie FOTO)

0
718

Tri­co­lo­rul româ­nesc, flu­tu­rat în Bul­ga­ria: Car­mi­na Căpi­ta­nu din Man­ga­lia, a urcat pe podi­um la mara­to­nul transfrontalier.

Edi­ţia a tre­ia a mara­to­nu­lui trans­fron­ta­li­er „Via Pon­ti­ca“, desfă­şu­rat între 2 Mai (Româ­nia) şi Kra­peţ (Bul­ga­ria), a avut la start şi repre­zen­tanţi ai judeţu­lui Con­stanţa, care au obţi­nut rezul­ta­te notabile.
 
În cur­sa de semi­ma­ra­ton (21 km), Car­mi­na Căpi­ta­nu din Man­ga­lia, a ocu­pat locul trei la femi­nin, fiind între­cu­tă pe podi­um de două aler­gă­toa­re din Bul­ga­ria mai tinere.

O zi per­fec­tă. O ani­ver­sa­re de aler­ga­re, săr­bă­to­ri­tă cu un loc pe podi­um. O com­pe­ti­ţie grea, soa­re cât cuprin­de, vânt, nisip, ară­tu­ră, asfalt. Dar i‑am făcut faţă. Pri­mul loc — 23 ani, locul doi — 18 ani! La un loc nu aveau vâr­sta mea“, a pos­tat Car­mi­na Căpi­ta­nu pe Facebook.
 
În între­ce­rea mas­culi­nă a semi­ma­ra­to­nu­lui, Vasi­le Ape­troa­ie (52 de ani, din Efo­rie Nord) şi Ionuţ Pet­cu (37 de ani, din Con­stanţa, dar care locu­ieş­te acum în Bucu­reşti) s‑au cla­sat pe loc frun­taş, opt, tre­când linia de sosi­re împre­u­nă, în echi­pă, pur­tând tri­co­lo­rul Româ­ni­ei şi fiind înre­gis­tra­ţi cu tim­pul de 1:43:21, din 99 de con­cu­renţi (băr­ba­ţi şi femei) care au înche­iat cur­sa. De sub­li­ni­at că toţi aler­gă­to­rii cla­sa­ţi îna­in­tea celor doi (şase bul­gari şi un rus) sunt mai tineri decât aceş­tia, având vâr­ste cuprin­se între 26 şi 31 de ani.
 
„A fost o aler­ga­re sprin­te­nă com­pe­ti­ţio­na­lă pe două teri­to­rii, cel româ­nesc şi cel bul­gă­resc, sub arşi­ţa unui soa­re torid, vânt ner­vos şi poteci ari­de“, a pre­ci­zat Ionuţ Pet­cu. El şi Vasi­le Ape­troa­ie au fost pri­mii români care au înche­iat cursa!
 
La semi­ma­ra­ton, au con­cu­rat şi alte per­soa­ne din Man­ga­lia: Mihai Vâr­lan (44 de ani) — al patru­lea român sosit, Romeo Moi­se (40 de ani) şi Ione­la Bol­dea­nu, dar şi Ionuţ Iurea (38 de ani) — din Con­stanţa. La mara­ton, con­stă­nţea­nul Cristi Bălan (48 de ani) a fost pri­mul român care a înche­iat cur­sa de 42 de kilo­me­tri, în cla­sa­men­tul mas­culin fiind al nouălea. 
 
Sur­sa foto: Facebook.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 04.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply