Zeci de morţi în Italia, după ce un pod s‑a prăbuşit peste o autostradă din Genova [VIDEO]

0
747

Zeci de morţi în Ita­lia, după ce un pod s‑a pră­bu­şit pes­te o autos­tra­dă din Geno­va. Potri­vit auto­ri­tă­ţi­lor, pri­mul bilanţ ara­tă cel puţin 20 de morţi şi alte câte­va zeci de per­soa­ne răni­te.

Upda­te ora 15.50. Potri­vit mar­to­ri­lor, podul s‑a pră­bu­şit pe mai mul­te străzi afla­te în zonă, dar şi pes­te câte­va clă­diri de locu­inţe şi sedii ale unor fir­me.

Upda­te ora 15:45. Repre­zen­tanţii pom­pie­ri­lor au decla­rat pen­tru pos­tul de tele­vi­ziu­ne Rai că apro­xi­ma­tiv 20 de auto­tu­ris­me şi cami­oa­ne au fost stri­vi­te de podul pră­bu­şit sau au căzut în gol. Două per­soa­ne au fost scoa­se în via­ţă, răni­te, din vehi­cu­le.

Upda­te ora 15.30. Con­su­la­tul Gene­ral al Româ­ni­ei la Tori­no spu­ne că nu a fost noti­fi­cat, până în pre­zent, în legă­tu­ră cu exis­tenţa unor cetă­ţeni români prin­tre vic­ti­me­le pră­bu­şi­rii podu­lui din Geno­va.

Tra­ge­dia s‑a pro­dus, astăzi, în jurul orei 13.00, în ora­şul ita­li­an Geno­va.

Mai mult, pe observator.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply