TECHIRGHIOLREPERE MONOGRAFICE.
Aurelia și Ștefan Lăpușan lansează o nouă ediție dedicată oamenilor orașului

0
690

Aure­lia Lăpu­şan: “Vineri, 17 august, la Techir­ghi­ol, ”bote­zul” unei noi edi­ții mono­gra­fi­ce dedi­ca­te oame­ni­lor ora­șu­lui. Este a 15‑a noas­tră lucra­re mono­gra­fi­că dedi­ca­tă Dobro­gei. Spe­răm să avem for­ța să mai sem­năm și alte­le. Mul­țu­mim tutu­ror celor care ne-au aju­tat să rea­li­zăm aceas­tă lucra­re”.


Man­ga­lia News, 17.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply