ProActiv pentru Comunitate Mangalia: De la malul Mării Negre, în cele mai nebănuite colţuri de lume, prin voluntariat [AUDIO]

0
580

Muzi­ca 100 %. Din iubi­re pen­tru celă­lalt şi, impli­cit, pen­tru mine. De la malul Mării Negre în cele mai nebă­nu­i­te colţuri de lume, prin volun­ta­ri­at. Par­ti­ci­pă: Ale­xan­dra Broa­tec, ele­vă la Lice­ul teo­re­tic Cal­la­tis din Man­ga­lia, pasio­na­tă de par­ti­cu­la­ri­tă­ţi cul­tu­ra­le de pe mapa­mond şi ing. Nico­le­ta Gri­gu­ţă, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te, din Man­ga­lia. (mode­ra­tor: Roxa­na Ior­gu­les­cu Ban­dra­bur). Emi­siu­nea poa­te fi ascul­ta­tă aici:

Emi­siu­nea a fost difu­za­ta:

- dumi­ni­că, 5 august 2018, intre ore­le 20.05–21.00, pen­tru Euro­pa,
- luni, 6 august 2018, intre ore­le 02.00–03.00, pen­tru SUA,
- luni, 6 august 2018, intre ore­le 11.05–12.00, pen­tru Aus­tra­lia.

Repe­re­le ora­re sunt ale Româ­ni­ei. (sur­sa: Radio Roma­nia Inter­na­tio­nal).


Man­ga­lia News, 9 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply