Pentru a doua oară în decurs de 48 de ore, un fenomen INCREDIBIL se produce astăzi pe cerul din România! FOTO

0
722

Pen­tru a doua oară în decurs de 48 de ore, un feno­men INCREDIBIL se pro­du­ce astăzi pe cerul din Româ­nia!

Sta­ţia Spa­ţi­a­lă Inter­na­ţio­na­lă va fi vizi­bi­lă astăzi pe cerul din Bucu­reşti şi alte trei ora­şe!

Sta­ţia Spa­ţi­a­lă Inter­na­ţio­na­lă (ISS) va putea fi obser­va­tă cu ochiul liber, timp de câte­va minu­te, pe cerul din Bucu­reşti, vineri, 10 august.

ISS va putea fi obser­va­tă de bucu­reş­te­ni, vineri, la ora 21:08, timp de trei minu­te, la 12 gra­de Vest-Sud-Vest. Sta­ţia va putea fi obser­va­tă şi în Con­stanţa şi la Mier­cu­rea Ciuc, tot de la ora  21:08, timp de trei minu­te, dar la 10 gra­de Vest-Sud-Vest. Ieşe­nii o pot vedea numai un minut, la 21:09 la 10 gra­de Vest-Sud-Vest.

Sta­ţia Spa­ţi­a­lă a mai putut fi obser­va­tă în Capi­ta­lă şi mier­curi, pe 8 august, timp de patru minu­te. 

Mai mult, pe descopera.ro


Sta­ţia Spa­ţi­a­lă Inter­na­ţio­na­lă (ISS), care orbi­tea­ză Pămân­tul la o alti­tu­di­ne medie de 400 de kilo­me­tri, poa­te fi explo­ra­tă prin inter­me­di­ul Goo­gle Stre­et View, după un dece­niu de la lan­sa­rea ser­vi­ci­u­lui. […] Ima­gi­ni­le din Sta­ţia Spa­ţi­a­lă Inter­na­ţio­na­lă dis­po­ni­bi­le pe Stre­et View pot fi acce­sa­te pe adre­sa: https://goo.gl/ynuzS9

Mai mult, pe news.ro/cultura-media/statia-spatiala-internationala


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply