Nu știi dacă să râzi, sau să plângi…
‘Să punem Centenarul pe tricoaiele noastre’ [VIDEO]

0
340

Nu știi dacă să râzi sau să plângi… Con­fe­rin­ță de pre­să, Cos­min Butu­za, secre­tar de stat în cadrul Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui…

O nouă gafă în Guver­nul Dăn­ci­lă. După pre­mi­er şi mai mulţi mini­ş­trii, de aceas­tă dată un secre­tar de stat din Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui a comis‑o într‑o manie­ră dem­nă de cas­ca­do­rii râsu­lui.

Într‑o con­fe­rin­ță de pre­să, Cos­min Butu­za, secre­tar de stat în cadrul Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, a spus “tri­coa­ie” în loc de tri­co­uri, con­form unei înre­gis­trări video publi­ca­te de Pres­sO­ne.

Este anul Cen­te­na­ru­lui, avem 100 de ani de la Marea Uni­re și cred că tre­bu­ie să ne mân­drim cu acest lucru, să ară­tăm și stră­i­ni­lor că sun­tem români, că ne mân­drim cu Cen­te­na­rul. Să punem Cen­te­na­rul pe tri­coa­ie­le noas­tre, pe afi­șe­le noas­tre, pe tot ceea ce înseam­nă”, a decla­rat secre­ta­rul de stat Butu­za.

Vedeți și: stiripesurse.ro/gafa-de-cascadorii-rasului-in-guvernul-dancila-sa-punem-centenarul-pe-tricoaiele-noastre


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply