Astăzi începe Sărbătoarea Sacrificiului, la musulmani. Kurban Bayraminiz mubarek olsun!

0
746

Auris Luca: Cel mai mult îmi pla­ce la musul­mani fap­tul că știu să dăru­ias­că, lec­ție pe care noi n‑am învățat‑o. Indi­fe­rent că sunt săr­bă­to­ri­le lor sau ale noas­tre, pri­mim bacla­va­le. Comu­ni­ta­tea musul­ma­nă nu uită niciun eve­ni­ment impor­tant, ne tri­mi­te mesa­je cu urări fru­moa­se și prin aces­te mici ges­turi ne ara­tă că îi pasă de noi.

Astăzi înce­pe Săr­bă­toa­rea Sacri­fi­ci­u­lui, Qur­ban Bayra­mul. Potri­vit tra­di­ţi­ei isla­mi­ce, de Qur­ban Bayram, cre­din­cioşii au obli­ga­tia să sacri­fi­ce un batal, o oaie sau o vită. Car­nea obţi­nu­tă de la ani­ma­lul sacri­fi­cat se împar­te în trei părţi. Pri­ma par­te va fi con­su­ma­tă de fami­lia sa, a doua par­te este dăru­i­tă pri­e­te­ni­lor şi cunos­cu­ţi­lor, iar a tre­ia par­te se dă ca poma­nă per­soa­ne­lor cu posi­bi­li­tă­ţi mate­ri­a­le redu­se.

Tot cu pri­le­jul aces­tei săr­bă­tori, musul­ma­nii tre­bu­ie să se împa­ce, să fie uni­ţi şi să se gân­deas­că la cei săraci, la cei flămânzi, la cei care au nevo­ie de aju­tor. Spre deo­se­bi­re de mulți din­tre noi, ei chiar res­pec­tă tra­di­ția și le ofe­ră și alto­ra din puți­nul lor. Este o ade­vă­ra­tă lec­ție de gene­ro­zi­ta­te.

Kur­ban Bayra­mi­niz muba­rek olsun!


Man­ga­lia News, Marți, 21 august 2018. (sur­sa: Auris Luca, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply