România, Locul I pe națiuni. Elevii români au dominat Olimpiada Internațională la toate materiile

0
723

Româ­nia, Locul I pe națiuni. Ele­vii români s‑au întors încăr­cați de meda­lii din Sibe­ria, de la Iaku­țk, unde a avut loc Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă la toa­te mate­ri­i­le: mate­ma­ti­că, chi­me, fizi­că și infor­ma­ti­că.

Cei 12 olim­pici români au reve­nit aca­să cu 12 meda­lii și cu Locul 1 pe națiuni la con­cur­sul orga­ni­zat în Rusia. La aceas­tă Olim­pi­a­dă inter­națio­na­lă au par­ti­ci­pat 200 de elevi din 24 de țări.

”Ști­am că avem copii foar­te bine pre­gă­ti­ţi. S‑au des­cur­cat mai mult decât ono­ra­bil şi au repre­zen­tat ţara cu mul­tă onoa­re”, a spus pro­fe­so­rul Fla­vi­us Boian, team lea­der.

Ele­vii români au obți­nut 2 pre­mii I abso­lu­te, 7 meda­lii de aur și 5 meda­lii de argint la Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Mate­ma­ti­că, Fizi­că, Infor­ma­ti­că și Chi­mie.

Iată meda­li­a­ții români la Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de la Iaku­țk, Rusia:

INFORMATICĂ:

Meda­lie de aur: Mușat Tibe­riu; Dicu Ema­nu­el,

Meda­lie de argint: Tin­ca Matei.

FIZICĂ:

Meda­lie de aur: Chi­o­sa Ionel; Iosif Theo,

Meda­lie de argint: Vasi­le Mihai.

MATEMATICĂ:

Meda­lie de aur: Tran Bach Ngu­yen,

Meda­lie de argint: Car­daș Tudor; Gîr­ban Ale­xan­dru.

CHIMIE:

Meda­lie de aur: Flo­res­cu Cio­bo­ta­ru Ana; Con­stan­ti­ne­scu Miru­na Maria,

Meda­lie de argint: Bel­ciu Maria.

Olim­pi­cii se vor pre­găti acum pen­tru un nou con­curs inter­națio­nal care va avea loc în sep­tem­brie, la Pra­ga. (sur­sa: greatnews.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply