Alunecare de teren în zona cetăţilor dacice din Hunedoara. Sarmizegetusa Regia este închisă

0
345

O nouă alu­ne­ca­re de teren a avut loc zile­le tre­cu­te, în zona cetă­ţi­lor daci­ce din Munţii Oră­ş­ti­ei. O par­te din ver­san­tul masi­vu­lui Feţe­le Albe a por­nit la vale şi s‑a oprit pe dru­mul de acces spre Sar­mi­ze­ge­tu­sa Regia, ceea ce a dus la blo­ca­rea aces­tu­ia pen­tru oameni şi maşini.

Din cau­za fap­tu­lui că ver­san­tul de pe mar­gi­nea dru­mu­lui este îmbi­bat cu apă, iar peri­co­lul de alu­ne­ca­re se menţi­ne, auto­ri­tă­ţi­le au decis şi închi­de­rea tem­po­ra­ră pen­tru vizi­ta­tori a situ­lui Sar­mi­ze­ge­tu­sa Regia.

O echi­pă de la Admi­nis­tra­ţia situ­lui Sar­mi­ze­ge­tu­sa Regia s‑a depla­sat în zona alu­ne­că­rii de teren pen­tru eva­lu­a­rea dis­tru­ge­ri­lor şi sta­bi­li­rea pri­me­lor măsuri de inter­venţie.

Este cea de‑a doua alu­ne­ca­re pro­du­să în zonă, după ce ieri o par­te din ver­san­tul înve­ci­nat ale­ii pie­to­na­le care duce spre situl UNESCO s‑a pră­bu­şit pe o porţiu­ne de câte­va zeci de metri, din cau­za unei ploi torenţi­a­le care a durat două ore. Câte­va zeci de metri cubi de pământ, pia­tră şi lemn, antre­na­ţi de o vii­tură, au dis­trus para­pe­tul de pro­te­cţie al dru­mu­lui şi au des­ta­bi­li­zat tera­sa­men­tul zonei pie­to­na­le.

De ase­me­nea, în Zona Sacră din situl Sar­mi­ze­ge­tu­sa Regia, o altă alu­ne­ca­re de teren a afec­tat tera­sa a X‑a pe o lun­gi­me de pes­te 30 de metri. Turi­ş­tii afla­ţi la acea oră în sit au fost eva­cu­a­ţi în sigu­ranţă.

Gale­ria FOTO, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply