Ziua Mondială a donatorului de sânge, prilej de a mulțumi colaboratorilor și donatorilor voluntari pentru gestul lor de a salva vieți

0
362

Ziua Mondi­a­lă a dona­to­ru­lui de sân­ge, 14 iunie.

”Am fost ono­ra­ta si man­dra sa fiu invi­ta­ta, ala­turi de cole­gii mei Vic­tor Pavel si Tur­chian Isma­il, la eve­ni­men­tul orga­ni­zat de Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii Con­stan­ta, sub slo­ga­nul ”Be the­re for some­oan else”, eve­ni­ment ce repre­zin­ta un pri­lej de a cres­te gra­dul de con­sti­en­ti­za­re asu­pra nece­si­ta­tii dona­rii de san­ge, dar si de a mul­tumi cola­bo­ra­to­ri­lor si dona­to­ri­lor volun­tari pen­tru ges­tul lor de a sal­va o via­ta.

Dra­gii mei, acest merit vi se dato­rea­za voua tutu­ror celor care de fie­ca­re data sun­teti ala­turi de noi, voi ce care sal­vati prin dona­rea de san­ge mii de vieti!

La acest eve­ni­ment au par­ti­ci­pat cadre medi­ca­le, doam­na direc­tor CTRS Cta, dr. Ali­na Mire­la Dobro­ta, dar si per­so­na­li­tati din cadrul Pre­fec­tu­rii Con­stan­ta, dom­nul Sub­pre­fect Jea­ca Dumi­tru Dan, care prin res­pec­tul si con­si­de­ra­tia dan­su­lui pen­tru volun­tari. Îmre­u­nă, s‑au ridi­cat si au para­sit masa de pre­zi­diu si ne-au cedat nouă locul, spu­nan­du-ne că ”aici este locul dum­ne­a­voas­tra, iar noi sun­tem cei care tre­bu­ie sa va apla­u­dăm”, un gest foar­te rar intal­nit si plin de res­pect.

Asa că si eu mă înclin in fata voas­tra cu mult res­pect, dragi dona­tori!

Res­pect dona­to­rii, Res­pect volun­ta­rii, Res­pect via­ta!

Miha­e­la Con­du­rachi-Popa.


Man­ga­lia News, 16.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele