Șoc și groază, lângă Oborul din Mangalia! [galerie FOTO]

0
923

Azi am decis sã mã pre­gã­tesc pen­tru sfâr­și­tul de sãp­tã­mânã și, tot­o­da­tã sã merg dumi­ni­ca la obor, ca sã pot cum­pă­ra pro­du­se direct de la pro­du­cã­tori, încu­ra­jând ast­fel micii pro­du­cã­tori din sate­le înve­ci­na­te.

Naiv din fire, am cre­zut cã obo­rul mult trâm­bi­țat în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le a fost con­stru­it deja și eu nu știu unde se aflã (cre­zând cã i‑au schim­bat loca­ția). Am între­bat mai mulți oameni și am ajuns la “locul cu pri­ci­na”…

Șoc și groa­zã!

Nu voi face nici un fel de comen­ta­rii la adre­sa cui­va, voi lăsa în schimb ima­gi­ni­le sã vor­beas­cã.  😥 😥 😥

Știți cã, dacã folo­sești gps-ul (ca turist sau local­nic) pen­tru a ajun­ge în Man­ga­lia, în Colo­niști, aceas­ta este pri­ma rutã pe care ești diri­jat, afișân­du-se în toa­tã splen­doa­rea ei ???

Bun venit în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia!!!

P.s. Nu mai putem trãi în indi­fe­ren­ța aceas­ta! Este vor­ba de sãnã­ta­tea noas­trã și de modul cum sun­tem pri­viți de toți cei care vin în Man­ga­lia, din alte loca­li­tãți! Noi, aici, încer­căm sã arã­tãm cã vedem și cã ne pasã! Unde este Spi­ri­tul Civic?

Hai­deți sã scoa­tem ora­șul din gunoa­ie!” (H.M).


N.red: Din infor­ma­ți­i­le noas­tre, se pare că tere­nul din ima­gini — care a fost al Fabri­cii de In, ar apar­ți­ne în pre­zent unei soci­e­tăți comer­ci­a­le ce nu are sedi­ul în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 22.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply