Primele imagini dintr‑o lume extraterestră, dezvăluite de NASA la 12 ani de la filmarea lor [VIDEO]

0
385
Booking.com

Noi­le ima­gini publi­ca­te de NASA dez­vă­lu­ie modul în care ara­tă ate­ri­za­rea pe o pla­ne­tă extra­te­res­tră.

Sce­ne­le, deşi par des­prin­se din­tr-un film Sci-Fi, au fost fil­ma­te acum 12 ani de către son­da Huy­gens pe Luna lui Saturn, Titan.

Îna­in­te ca son­da Cas­sini a NASA să rea­li­ze­ze cele mai deta­li­a­te ima­gini asu­pra pla­ne­tei Saturn, com­pa­nio­nul său Huy­gens a rămas să stu­die­ze una din­tre cele mai mari Luni ale sate­li­tu­lui Titan, cunos­cut şi ca gea­mă­nul toxic al Pămân­tu­lui, infor­mea­ză Dai­ly Mail.

Fil­ma­rea a fost publi­ca­tă de NASA pen­tru a mar­ca fina­lul misiu­nii Cas­sini, deo­a­re­ce son­da va porni într-un zbor de auto­dis­tru­ge­re în sep­tem­brie 2017.

Huy­gens este un pro­iect al Sta­ţi­ei Spa­ţi­a­le Euro­pe­ne care a călă­to­rit ală­tu­ri de Cas­sini până la sate­li­tul Titan. Cele două son­de s‑au des­pă­rţit în aju­nul Cră­ci­u­nu­lui în anul 2004. Ima­gi­ni­le au fost rea­li­za­te cu aju­to­rul unei came­re insta­la­te pe Huy­gens. “Acum 12 ani, o son­dă a ajuns într‑o lume roşi­a­ti­că de la mar­gi­nea sis­te­mu­lui solar, mar­când cea cea mai înde­păr­ta­tă ate­ri­za­re a unei son­de”, afir­mă Jim Gre­en, direc­tor al şti­inţei pla­ne­ta­re din cadrul NASA.

Luna lui Saturn este unul din­tre cele mai inte­re­san­te locuri care pot fi stu­di­a­te când vine vor­ba de via­ţă extra­te­res­tră. Luna cu lacu­ri­le şi norii săi din hidro­car­buri este sin­gu­rul loc din sis­te­mul nos­tru solar, în afa­ră de Pământ, cu un ciclu al vre­mii activ, unde plo­i­le ero­dea­ză for­me­le de reli­ef. Titan sea­mă­nă cu o ver­siu­ne îngheţa­tă a Pămân­tu­lui de acum mili­ar­de de ani, îna­in­te ca via­ţa să se dezvol­te.

Mai mult pe descopera.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele