Polaris va continua să ridice gunoaiele din municipiul Mangalia, încercând să ignore, pentru moment, problemele financiare cu care se confruntă!

0
440

Pola­ris va con­ti­nua să ridi­ce gunoa­ie­le, încer­când să igno­re, pen­tru moment, pro­ble­me­le finan­ci­a­re cu care se confruntă!

Pola­ris M Hol­ding a decis ca, în ciu­da difi­cul­tă­ți­lor de ordin finan­ci­ar pe care le întâm­pi­nă, să revi­nă asu­pra deci­zi­ei de a nu mai func­țio­na înce­pând de luni, 2 iulie și să con­ti­nue salu­bri­za­rea stradală.

Ast­fel, ser­vi­ci­i­le fir­mei de salu­bri­za­re vor fi asi­gu­ra­te în con­ti­nu­a­re, atât în oraș, cât și în stațiuni. 


Man­ga­lia News, 29.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply