În două zile, alți 9 ȘOFERI surprinși BĂUȚI LA VOLAN sau fără permise de conducere!

0
358

Acti­vi­ta­te ruti­e­ră: La data de 4 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au depis­tat un băr­bat  în vâr­stă de 30 de ani, din loca­li­ta­tea Coba­din, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Toam­nei, din loca­li­ta­te, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

La data de 4 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au depis­tat un băr­bat  în vâr­stă de 34 de ani, din loca­li­ta­tea Cio­ba­nu, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Vadu­lui, din loca­li­ta­tea Hâr­șo­va, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

La data de 4 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 5 Poli­ție au iden­ti­fi­cat un băr­bat în vâr­stă de 50 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Egre­tei, din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­ții în cau­ză au fost con­duși la spi­tal pen­tru a li se pre­le­va pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 4 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au depis­tat un băr­bat  în vâr­stă de 29 de ani, din loca­li­ta­tea Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Nico­lae Băl­ces­cu, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le. În urma cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­a­te, poli­țiș­tii ruti­eri au sta­bi­lit fap­tul că pe nume­le per­soa­nei în cau­ză exis­tă un man­dat de adu­ce­re emis de IPJ Cluj, băr­ba­tul fiind pre­dat poli­țiș­ti­lor Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al IPJ Con­stan­ța.

La data de 4 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 25 de ani, din loca­li­ta­tea Ostrov, jude­țul Tul­cea, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul 1 Decem­brie, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, având per­mi­sul de con­du­ce­re sus­pen­dat și fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve. Poli­țiș­tii ruti­eri l‑au urmă­rit pe con­du­că­to­rul auto­tu­ris­mu­lui, cu sem­na­le­le acus­ti­ce si lumi­noa­se în func­țiu­ne, aces­ta tre­când pe culoa­rea roșie a sema­fo­ru­lui și intrând în coli­ziu­ne cu un auto­tu­rism care se depla­sa regu­la­men­tar, în ace­eași direc­ție de mers.

Băr­ba­tul în cau­ză au fost con­dus la spi­tal, pen­tru a i se pre­le­va pro­be bio­lo­gi­ce.

La data de 4 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Cer­na­vo­dă au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 28 de ani, din oraș Cer­na­vo­dă, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Călă­rași, din loca­li­ta­te, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 5 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au iden­ti­fi­cat un băr­bat în vâr­stă de 29 de ani, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Nico­lae Băl­ces­cu, din loca­li­ta­tea Peci­nea­ga, jude­țul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 5 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au iden­ti­fi­cat un tânăr, în vâr­stă de 26 de ani, din loca­li­ta­tea 2 Mai, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul Tomis, din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. Con­du­că­to­rul auto­tu­ris­mu­lui a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

La data de 5 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au iden­ti­fi­cat un băr­bat, în vâr­stă de 44 de ani, din loca­li­ta­tea Dul­cești, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism în loca­li­ta­te, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni au con­dus per­soa­ne­le în cau­ză la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te aces­te cau­ze au fost întoc­mi­te dosa­re pena­le. (A trans­mis IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele