Imagini rare cu Regele Mihai la filmările pentru pelicula „Tunurile din Navarone”

0
981

Fami­lia Rega­lă a Româ­ni­ei a pos­tat, pe con­tu­ri­le de Face­bo­ok și Insta­gram, o foto­gra­fie în care apar Rege­le Mihai, acto­rii Gre­gory Peck și David Niven, ală­tu­ri de Rege­le Pav­los și Regi­na Fre­de­ri­ca din Gre­cia.

Rară foto­gra­fie cu Rege­le Mihai (în dreap­ta jos — n.r.) ală­tu­ri de Gre­gory Peck (în cen­tru stân­ga, în picioa­re — n.r.) și David Niven (în stân­ga, în picioa­re — n.r.), în tim­pul fil­mă­ri­lor din Gre­cia pen­tru Tunu­ri­le din Nava­ro­ne, legen­dar film a cărui pre­mie­ră a avut loc în anul 1961. În foto­gra­fie mai apar Rege­le Pav­los și Regi­na Fre­de­ri­ca ai ele­ni­lor, gaz­de­le Rege­lui Mihai”, scrie pe Face­bo­ok Casa Rega­lă.

O citi­toa­re, Mire­la Alis Dobres­cu, ne‑a mai tri­mis câte­va ima­gini rea­li­za­te cu acea oca­zie (foto jos), în ima­gini apar MS Mar­ga­re­ta (la 11 ani) împre­u­nă cu Rege­le Mihai I și Regi­na Mamă Ele­na, ală­tu­ri de Fami­lia Rega­lă a Ele­ni­lor în Insu­la Rhodos/ 1960 la fil­ma­rea fil­mu­lui “Tunu­ri­le din Nava­ro­ne” cu Anthony Quinn, Gre­gory Peck, David Nie­ven și Ire­ne Papas.

Tunu­ri­le din Nava­ro­ne este un film regi­zat de J. Lee Thomp­son în anul 1961. Sce­na­ri­ul a fost inspi­rat după roma­nul cu ace­lași titlu, scris de Alis­tair Maclean. În anul 1943, 2000 de sol­da­ţi ali­ați au rămas izo­la­ţi pe insu­la Khe­ros. Ope­ra­țiu­ni­le pen­tru sal­va­rea lor sunt zădăr­ni­ci­te de două imen­se tunuri insta­la­te de naziști pe insu­la Nava­ro­ne. Pen­tru a eli­mi­na peri­co­lul repre­zen­tat de aces­te tunuri, capt. Kei­th Mal­lory (Gre­gory Peck), Cpl. Mil­ler (Antony Quinn) si Col. Andrea Sta­vros (David Niven) sunt tri­miși într‑o misiu­ne impo­si­bi­lă: infil­tra­rea pe insu­la nazis­tă și dis­tru­ge­rea arma­men­tu­lui ina­mic.

Con­ti­nu­a­rea, în historia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply