De Sânziene, Sărbătoarea iei românești,
la Mangalia. IA DE LA MALUL MĂRII — FOTO/VIDEO

0
708

IA DE LA MALUL MĂRII. De Sân­zie­ne, Săr­bă­toa­rea iei româ­nești, edi­ția a IV‑a, la Mangalia:

Mai mul­te foto­gra­fii, pe facebook.com/pg/MangaliaOline. Mul­țu­mim, Mar­cel Almajanu!

Mul­țu­mim, Tin­ca Răca­ru, pen­tru aceas­tă minu­na­tă Săr­bă­toa­re a iei româ­nești, ofe­ri­tă locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei și turiș­ti­lor care ne vizi­tea­ză ora­șul în aceas­tă perioadă.


Alte arti­co­le des­pre IA DE LA MALUL MĂRII au fost publi­ca­te de Man­ga­lia News aici:

IA DE LA MALUL MĂRII – Retros­pec­ti­vă 2015–2018. Mul­țu­mim, Tin­ca Răca­ru! [Foto/VIDEO]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply