Ultima primăvară la Ada Kaleh, film documentar din 1968 [VIDEO]

0
1577

Ulti­ma pri­mă­va­ră la Ada KalehDocu­men­ta­rul a fost pro­dus de Stu­di­o­ul Ale­xan­dru Sahia in 1968 și pre­zin­tă ulti­me­le ima­gini cu insu­la Ada Kaleh, îna­in­te ca aceas­ta să fie înghi­ți­tă de ape­le Dună­rii.

Ada Kaleh (din lim­ba tur­că Ada Kale, însem­nând Insu­la For­tă­rea­ţă) a fost o insu­lă pe Dună­re, aco­pe­ri­tă în 1970 de ape­le lacu­lui de acu­mu­la­re al hidro­cen­tra­lei Porţi­le de Fier I. Insu­la se găsea la cir­ca 3 km în aval de Orşo­va şi avea o dimen­siu­ne de cir­ca 1,7 km lun­gi­me şi cir­ca 500 m lăţi­me.

Insu­la Ada Kaleh era pen­tru locu­i­to­rii din regiu­ne un punct turis­tic îndră­git, dato­ri­tă preţu­ri­lor (fiind scu­ti­tă de impo­zit) mai scă­zu­te, pen­tru cum­pă­ra­rea deli­ca­te­se­lor tur­ceşti, biju­te­rii şi tut­un. Insu­la a fost renu­mi­tă şi pen­tru cre­ş­te­rea tran­da­fi­ri­lor şi pro­du­ce­rea ule­iu­lui şi a par­fu­mu­lui din aces­tea.

Citiți și: Ada Kaleh, insu­la cu tur­ban din Româ­nia, unde musul­ma­nii au avut supre­ma­ţia. Amin­ti­ri­le lui Mahi­nur din Ada Kaleh-ul dis­pă­rut în urmă cu jumă­ta­te de secol [gale­rie FOTO]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele