TURIST PRIN ORAȘ — Stâlpul și cablurile

0
288

Ca TURIST PRIN ORAȘ, zile­le tre­cu­te am fost pe stra­da Vasi­le Pâr­van din Man­ga­lia și pe la Ceta­tea Cal­la­tis, am dat o tură pe fale­ză, venind din­spre ”Sie­mens”, spre pla­ja mare a Man­ga­li­ei, apoi am urcat trep­te­le de lân­gă cas­ca­da de pe fale­zăToa­te aces­te tra­see turis­ti­ce ar fi meri­tat o soar­tă mai bună, mai ales că, iată, ne aflăm la fina­lul lunii lui Flo­rar, iar sezo­nul esti­val a fost des­chis ofi­ci­al pe data de 1 Mai…

Vizavi de Pri­mă­rie, am foto­gra­fi­at stâl­pul din beton care a fost înlo­cu­it anul tre­cut, după acci­den­tul auto care l‑a pus la pământ pe pre­de­ce­so­rul său. După cum se vede, cablu­ri­le nu au fost poza­te pe stâlp și atâr­nă în băta­ia vân­tu­lui, iar dale­le de la baza aces­tu­ia nu sunt fixa­te cores­pun­ză­tor… Lucra­re înce­pu­tă și neter­mi­na­tă.

Din­spre Bibli­o­te­ca muni­ci­pa­lă, Pri­mă­ria se vede cam așa:

De la Pri­mă­rie, nu se vede stâl­pul?


Man­ga­lia News, 30.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele