Trei milioane de computere din România au fost atacate cibernetic, într-un an. Cum reacționează autorităţile

0
178

Cen­trul Națio­nal de Răs­puns la Inci­den­te de Secu­ri­ta­te Ciber­ne­ti­că (CERT-RO) a publi­cat un raport deta­li­at des­pre numă­rul de ata­curi ciber­ne­ti­ce asu­pra com­pu­te­re­lor din Româ­nia.

Cifre­le ara­tă că, în 2017, patru din zece cal­cu­la­toa­re, adi­că trei mili­oa­ne de com­pu­te­re din Româ­nia au fost ata­ca­te ciber­ne­tic. Exper­ții CERT-RO au avut de ges­tio­nat pes­te 138 de mili­oa­ne de aler­te, o creș­te­re cu 25 la sută faţă de acum doi ani.

Aces­te ata­curi au vizat mul­te insti­tu­ții publi­ce şi com­pa­nii pri­va­te, care au înre­gis­trat pier­deri din cau­za sis­te­me­lor infor­ma­ti­ce com­pro­mi­se. Spe­cia­liș­tii Cen­trul Națio­nal de Răs­puns la Inci­den­te de Secu­ri­ta­te Ciber­ne­ti­că au emis şi o serie de reco­man­dări pen­tru limi­ta­rea efec­te­lor unui even­tu­al atac.

Minis­te­rul Comu­ni­ca­ți­lor sus­ți­ne că are în lucru o legi­sla­ție care să regle­men­te­ze mai bine acest dome­niu. 

Mai mult, aici.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele