Primăria Mangalia dorește să amenajeze două plaje publice unde localnicii să aibă acces liber

0
644
Booking.com

”Pri­mă­ria Man­ga­lia par­ti­ci­pă la lici­ta­ția orga­ni­za­tă de Ape­le Româ­ne pen­tru pla­je, întru­cât dorim să ame­na­jăm o pla­jă publi­că, des­ti­na­tă locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui nos­tru, atât în zona fale­zei Ale­ea Tei­lor, cât și în sta­țiuni, res­pec­tiv în Nept­un”, afir­mă pri­ma­rul Radu Cris­ti­an în pos­ta­rea sa de azi de pe Fb.

”După fina­li­za­rea docu­men­ta­ți­ei nece­sa­re, am depus ofer­te pen­tru două sec­toa­re de pla­jă, în Man­ga­lia și în Nept­un. Con­si­der că este nor­mal să avem și o pla­jă publi­că, unde local­ni­cii să aibă acces liber. În pre­zent, sun­tem în eta­pa pro­ce­du­ri­lor lega­le de lici­ta­ție și spe­ram să avem câștig de cau­ză, în com­pe­ti­ția cu diverși agenți eco­no­mici, care con­cu­rea­ză pen­tru ace­leași sec­toa­re de pla­jă”.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 16 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele