Poate se simte primăria: promenada de La Steaguri, în Neptun, acoperită de nisip! FOTO

0
684

REPLICA: Sezo­nul esti­val a debu­tat, ofi­ci­al, la data de 1 Mai. Prac­tic, lito­ra­lul este depar­te de a fi 100% pre­gă­tit pen­tru turi­şti — nu sunt des­chi­se mai mul­te hote­luri ori loca­luri, nu este totul cură­ţat şi ordo­nat, nu sunt pla­je încă închi­ri­a­te.

Nici admi­nis­tra­ţi­i­le loca­le nu s‑au spe­tit făcând tot ce le stă în pute­re pen­tru ca lucru­ri­le să ara­te 100% aşa cum tre­bu­ie. Bună­oa­ră, la Man­ga­lia, par­te din fale­za de pro­men­a­dă din Nept­un este aco­pe­ri­tă cu nisip, aşa cum se poa­te obser­va în ima­gini!

Tra­gem spe­ranţă că, oda­tă făcu­te publi­ce aces­te foto­gra­fii, pri­mă­ria va lua ati­tu­di­ne.

(sur­sa: replicaonline.ro, 07.05.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply