Părinţii acestor copii plătesc mii de dolari pentru ca odraslele lor să petreacă 6 săptămâni fără telefoane mobile şi muncind pământul

0
327

Cam­pu­sul şco­lii Mid­land este situ­at în Los Oli­vos, SUA şi aici stu­denţii taie lemn şi au gri­jă de ani­ma­le între ore­le de isto­rie şi mate­ma­ti­că, scrie Busi­ne­ss Insi­der.

Cei 90 de elevi nu se uită nici­o­da­tă la tele­foa­ne­le mobi­le timp de şase săp­tămâni. Ide­ea pen­tru o ast­fel de şcoa­lă a venit de la fon­da­to­rul Paul Squi­bb care este de păre­re că ele­vii tre­bu­ie să apre­cie­ze ast­fel de lucruri. Şcoa­la nu are anga­ja­ţi pen­tru cură­ţe­nie şi men­te­nanţă, deo­a­re­ce fie­ca­re elev are pro­pri­ul job: spă­lă gea­mu­ri­le, mătu­ră şi cule­ge legu­me din fer­ma de 10 acri de lân­gă şcoa­lă.

Dacă un elev nu-şi res­pec­tă sar­ci­na atunci cole­gii lui se supă­ră. “De exem­plu, dacă ai sar­ci­na să bagi lem­ne pe foc pen­tru a încă­lzi apa, dar nu o faci, atunci nimeni nu se poa­te spă­la cu apă cal­dă”.

Pen­tru ca ele­vii să stu­die­ze aici, părinţii tre­bu­ie să plă­teas­că o taxă de 55.300 de dolari pe an şi cam 40% din stu­denţi o achi­tă, res­tul bene­fi­ci­ind de o bur­să de 32.000 de dolari. Potri­vit Busi­ne­ss Insi­der, mulţi din­tre ele­vii Mid­land ajung la uni­ver­si­tă­ţi pre­cum Stan­ford şi Har­vard şi mulţi con­si­de­ră că expe­rienţa rus­ti­că de la şcoa­lă îi schim­bă.

Citiți mai mult aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele