Pacienții scapă de drumuri în plus la medicii de familie. Medicii specialiști vor putea elibera rețete compensate și gratuite, iar CNAS e obligată să încheie contracte cu aceștia

0
398

Medi­cii spe­cia­liști vor avea posi­bi­li­ta­tea de a înche­ia con­trac­te cu Case­le Jude­țe­ne de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te, ast­fel încât să aibă drep­tul de a eli­be­ra cer­ti­fi­ca­te de con­ce­diu medi­cal, bile­te de tri­mi­te­re pen­tru con­sul­ta­ții gra­tu­i­te și rețe­te com­pen­sa­te sau gra­tu­i­te, con­form unui pro­iect de lege apro­bat mier­curi de Came­ra Depu­ta­ți­lor.

Pro­iec­tul va fi trans­mis spre pro­mul­ga­re pre­șe­din­te­lui Iohan­nis.

Citeș­te mai mult pe profit.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele