Daria Mateciuc și Mihnea-Ștefan Săndulache reprezintă județul Constanța la Concursul național „Cultură și Spiritualitate” ce are loc la Putna

0
582
Booking.com

FOTO. Azi, 11 mai 2018, are loc la Put­na pro­ba scri­să la Con­cur­sul Natio­nal inter­dis­ci­pli­nar de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă și Reli­gie „Cul­tu­ră și Spi­ri­tu­a­li­ta­te”, pen­tru ele­vii de gim­na­ziu.

Jude­tul Con­stan­ța este repre­zen­tat de doi elevi din Man­ga­lia: Daria Mate­ciuc, cla­sa a VI‑a, de la Scoa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”, pro­fe­sori îndru­mă­tori Mihai Sorin / Ioni­ță Gabrie­la și Mih­nea-Ște­fan Săn­du­la­che, cla­sa a VIII‑a, de la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis”, pro­fe­sori îndru­mă­tori: Anghe­lu­tă Cris­ti­na / Tudor Valen­ti­na.

Le dorim mult suc­ces și să revi­nă aca­să cu pre­mii!


Man­ga­lia News, 11.05.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele