Stagiu de „Shaolin Sanda Non-Contact” şi „Tuishou”. Curs de arbitraj în Kung-Fu, la Medgidia

0
279

Dumi­ni­că, 29.04.2018, la Med­gi­dia, în sala „Dan Spă­ta­ru”, se va desfă­şu­ra un sta­giu de pre­gă­ti­re în pro­be­le de con­curs „Sha­o­lin San­da Non-Con­tact” şi „Tuishou”, în para­lel cu un curs prac­tic de arbi­traj în Kung-Fu.

Aces­tea sunt orga­ni­za­te de Clu­bul Spor­tiv „Sil­ver Samu­rai” din Med­gi­dia, preşe­din­te Ste­lu­ţa Nedel­cu.

La sta­giu vor par­ti­ci­pa spor­tivi, instruc­tori, antre­nori şi arbi­tri. Au con­fir­mat par­ti­ci­pa­rea 65 de per­soa­ne din mai mul­te clu­buri spor­ti­ve, dar se aşteap­tă înscri­e­rea şi a altor per­soa­ne.

La sta­giu au fost invi­ta­ţi să asis­te şi părinţii spor­ti­vi­lor, pen­tru a evi­ta, pe vii­tor, dife­ri­te­le con­tes­ta­ţii sau voci­fe­rări, în necu­noş­ti­inţă de cau­ză.

Pro­gram este urmă­to­rul:

-09.45–10.00: Sosi­rea par­ti­ci­panţi­lor.

-10.00–13.00: Sta­giu „Sha­o­lin San­da Non-Con­tact”.

-13.00–13.10: Pau­za.

-13.10–14.00: Sta­giu „Tuishou”.

-14.00: Acor­da­rea diplo­me­lor de par­ti­ci­pa­re şi înche­ie­rea sta­gi­u­lui.

PREŞEDINTE A.R.K.
ŞEF LUC.DR. FLORIN IORDĂNOAIA,
6 DUAN KUNG-FU,
ARBITRU MONDIAL „A” WTKF.


Man­ga­lia News, 27.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply