Polaris M Holding Mangalia — Impreună, pentru un oraș curat! FOTO

0
201
Booking.com

”Cură­țe­nia de pri­mă­va­ră este în pli­nă des­fă­șu­ra­re”, ne spu­ne ing. Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia. ”Azi dimi­nea­ță au înce­put acțiu­ni­le de răzu­it rigo­le, înde­păr­ta­re praf, nisip și pământ de lân­gă bor­duri. Săp­tămâ­na vii­toa­re vom fi pre­zenți cu ast­fel de acțiuni și în sta­țiuni, iar igie­ni­za­rea con­ti­nuă, inclu­siv în zone­le ghe­ne­lor supra­te­ra­ne, dar și a plat­for­me­lor sub­te­ra­ne, toa­te urmând a fi mătu­ra­te, spă­la­te și dez­in­fec­ta­te”. 

Împre­u­nă, pen­tru un oraș curat!


Man­ga­lia News, 13.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele