De ce nu a mai fost organizată slujba de Înviere pe plaja din Mangalia

0
622
Booking.com
Man­ga­lia — Invi­e­re. Lumi­na de la malul mării, 2017.

Pro­to­ie­ria Man­ga­lia nu a mai orga­ni­zat, anul aces­ta, Slu­j­ba de Învi­e­re pe pla­ja ora­șu­lui, aşa cum deve­ni­se o tra­di­ţie. După 15 ani, Pro­to­ie­ria a fost nevo­ită să îndru­me cre­din­cioşii exclu­siv către bise­ri­ci­le de care apa­rţin, pen­tru a lua Sfân­ta Lumi­nă şi pen­tru a ascul­ta slu­j­ba de Învi­e­re. Moti­vul a fost expli­cat în urmă cu câte­va zile chiar de către pro­to­e­re­ul Vasi­le Cîr­lan: sce­na pe care sobo­rul de pre­oți ofi­cia slu­j­ba de Învi­e­re, în pre­zen­ța a mii de cre­din­cioși, a ieșit din ter­me­nul de garan­ție.

Însă, refe­ri­tor la acest aspect, a adă­u­gat Vasi­le Cîr­lan, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a pro­mis că, “pen­tru Învi­e­rea din 2019, pri­mă­ria va alo­ca fon­duri pen­tru con­stru­i­rea altei sce­ne pe malul mării”.

Rămâ­ne de văzut dacă pro­mi­siu­nea este una rea­lă.

R.C, replicaonline.ro, 08.04.2018


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele