ÎNTRERUPERI DE CURENT, săptămâna 12–18 martie. Vor fi afectate și zone din sudul litoralului!

0
876

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, săp­tămâ­na 12–18 Mar­tie 2018. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

LUNI: Sta­țiu­nea Venus, ora­șul Negru Vodă, MARȚI și MIERCURI: Cos­ti­nești, între­ru­peri par­ți­a­le sau tota­le ale ener­gi­ei elec­tri­ce. În jude­țul Con­stan­ța și cele­lal­te jude­țe ale regio­na­lei Dobro­gea, deta­lii în gra­fi­ce­le afi­șa­te.


Man­ga­lia News, 12.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply