Unul dintre cele mai valoroase coruri din România, lăsat fără buget după 38 de ani de activitate. „Oraşul este condus de o şleahtă de un analfabetism moral cumplit“!

0
320

Mem­brii Cora­lei Aca­de­mi­ce “Eupho­nia” din Râm­ni­cu Vâl­cea au redac­tat o scri­soa­re des­chi­să în care acu­ză con­du­ce­rea pri­mă­ri­ei loca­le că a micşo­rat buge­tul for­ma­ţi­ei până într-aco­lo încât a dus‑o în pra­gul desfi­inţă­rii.

Scri­soa­rea des­chi­să în vizea­ză în prin­ci­pal pe Mir­cia Gutău, pri­ma­rul ora­şu­lui Râm­ni­cu Vâl­cea, acu­zat că a hotă­rât împre­u­nă cu mem­brii Con­si­li­u­lui Local, în stil ingi­ne­resc, desfi­inţa­rea coru­lui, finanţat din buge­tul ora­şu­lui.

Cora­la Aca­de­mi­ca “Eupho­nia” este, potri­vit pre­zen­tă­rii de pe site-ul dedi­cat, una din­tre cele mai valo­roa­se for­ma­ţii artis­ti­ce din Româ­nia. În reper­to­ri­ul for­ma­ţi­ei se află 2.000 de melo­dii româ­neşti sau inter­na­ţio­na­le. Corul a fost înfi­inţat în 1981 şi este mul­ti­pre­mi­at la fes­ti­va­luri.

Redăm mai jos inte­gral scri­soa­rea des­chi­să redac­ta­tă de mem­brii coru­lui:

Cites­te mai mult în adevarul.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply